Karakoçan Qizilce (Kızılca) köyünde 330 metrede 35 derece sıcaklığında kaplıca (Jeotermal) suyu bulundu .!!

Karakoçan.org :Uzun suredirJeofizik Mühendisleri Jeotermal su için  Elazığ İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafında  Karakoçan  Qizilce  (Kızılca) köy mevkinde  Golan kaplıcaların suyu gibi suyu olduğunu  Jeotermal   çalışma yapıyordu  2017 de sondaj işlemeni başlandığını  2018 de    Karakoçan  Qizilce ( Kızılca)  köy mevkinde   330 metrede  35 derece sıcaklığında, Golan kaplıcaları suyu gibi suya ulaşıldı henüz ne amaçla kullanılacağını  bir netlik  yok .  Yöremize hayırlı olsun   bu suyu jeotermal su ile kaplıca sosyal tesisler yaparak Karakoçan’a  turizmi  gelir kaynağı  veya , bölgede organize seracılık yapılması….., kod farkı yoksa Karakoçan’a kışları ısıtma suyu olarak da kullanılabilir …

 Jeotermal Nedir?

Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır. Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır:

1. Isı kaynağı,

2. Isıyı yer altından yüzeye taşıyan akışkan,

3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği. Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu …